ถ้าต้องการใช้เมนูภาษาไทยใน Windows XP คุณสามารถที่จะแปลงโฉมซอฟต์แวร์ Windows XP ให้เป็นภาษาไทยได้ โดยทำการดาวน์โหลด Thai LIP (Language InterfacePack) ซึ่งโปรแกรมนี้จะืทำการเปลี่ยนเมนู และคู่มือช่วยเหลือต่างๆให้เป็นภาษาไทย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 
       * Thai LIP สามารถที่จะติดตั้งลงบน Windows XP Professional English Edition ที่เป็นของแท้ เท่านั้น
           (คือ Windows XP รุ่น Professional ที่ไม่ได้ดัดแปลงเฉพาะภาษา ซึ่งรุ่นที่ใช้กันในประเทศไทยก็จัดอยู่ใน กลุ่มนี้แล้ว) ซึ่งไม่สามารถติดตั้งลงบน Windows XP Home หรือ Windows XP Professional ในภาษาอื่นๆ ได้
 
       * หลังจากติดตั้งแล้ว คุณสามารถลบโปรแกรมนี้ออกได้ที่ Control panel โดยใช้คำสั่ง Add/Remove Program
 
       * Thai LIP ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างเป็นภาษาไทย ตัวอย่งของส่วนที่ยังไม่ได้เป็นภาษาไทย คือ
 
                * Internet Explorer
 
                * Windows Messenger
 
                * Technical support information
 
                * Windows Movie Maker
 

ของเราได้แล้ว ^_^ 555+

edit @ 29 Sep 2010 15:35:01 by two

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (12.126.194.42|148.251.92.48, 12.126.194.42) on 2015-04-17 02:24

#2 By (200.18.5.254|10.20.60.48, 200.18.5.254) on 2014-12-29 22:20

#1 By (198.255.148.18|198.255.148.18) on 2014-09-16 06:23