ในเดือนเมษายนนี้ แอดมินที่รับผิดชอบงานอัปเดทระบบต้องรับภาระหนักอีกครั้ง เนื่องจากไมโครซอฟท์เตรียมออกอัปเดทหรือแพตซ์ (Patch) ประจำเดือนเมษายนจำนวนถึง 17 ตัว เพื่อแก้ 64 ประเด็นปัญหาความปลอดภัยในระบบ Windows, Office, Internet Explorer, Visual Studio, .NET Framework และ GDI+ โดยมีอัปเดทที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤติ (Critical) เป็นจำนวนถึง 9 ตัว โดยที่ทั้ง 9 ตัวเป็นอัปเดทสำหรับ Windows และมีอัปเดทที่มีความร้ายแรงระดับสูง (Important) จำนวน 8 ตัว ตามรายละเอียดด้านล่าง

บทสรุปผู้บริหาร
ไมโครซอฟท์เตรียมออกอัปเดทของเดือนเมษายน 2554 หรือที่นิยมเรียกว่า Patch Tuesdayจำนวน 17 ตัว ดังนี้
• สำหรับแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤติใน Windows จำนวน 11 ตัว จำนวน 7 ตัว และมีความร้ายแรงระดับสูง 4 ตัว
• สำหรับแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยมีความร้ายแรงระดับวิกฤติ ใน Windows และ Internet Explorer จำนวน 1 ตัว
• สำหรับแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยมีความร้ายแรงระดับวิกฤติ ใน Windows และ Microsoft Office จำนวน 1 ตัว
• สำหรับแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรงระดับสูงใน Microsoft Office จำนวน 3 ตัว
• สำหรับแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรงระดับสูงใน Visual Studio และ .NET Framework จำนวน 1 ตัว

อัปเดทสำหรับแก้ปัญหาความปลอดภัยที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤติ (Critical)
อัปเดทสำหรับแก้ปัญหาความปลอดภัยใน Windows ที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤติมีจำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังต่อไปนี้
Microsoft Security Bulletin 1: Windows, Internet Explorer
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows Server 2003 Service Pack 2: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems: Internet Explorer 6 and Internet Explorer 7
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2: Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2: Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2: Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2: Internet Explorer 7 and Internet Explorer 8
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2: Internet Explorer 7
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1: Internet Explorer 8
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1: Internet Explorer 8
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1: Internet Explorer 8
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1: Internet Explorer 8

Note: All Server Core installation not affected

Microsoft Security Bulletin 2: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 3: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 4: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 5: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 6: Windows, Microsoft Office
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Microsoft Office XP Service Pack 3

Microsoft Security Bulletin 7: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 8: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 9: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

อัปเดทสำหรับแก้ปัญหาความปลอดภัยที่มีความร้ายแรงสูง (Important)
อัปเดทสำหรับแก้ปัญหาความปลอดภัยใน Windows และ Office ที่มีความร้ายแรงสูงมีจำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังต่อไปนี้
Microsoft Security Bulletin 10: Microsoft Office
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Microsoft Excel 2002 Service Pack 3
- Microsoft Excel 2003 Service Pack 3
- Microsoft Excel 2007 Service Pack 2
- Microsoft Excel 2010 (32-bit editions)
- Microsoft Excel 2010 (64-bit editions)
- Microsoft Office 2004 for Mac
- Microsoft Office 2008 for Mac
- Microsoft Office for Mac 2011
- Open XML File Format Converter for Mac
- Microsoft Excel Viewer Service Pack 2
- Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats Service Pack 2

Microsoft Security Bulletin 11: Microsoft Office
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Microsoft PowerPoint 2002 Service Pack 3
- Microsoft PowerPoint 2003 Service Pack 3
- Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 2
- Microsoft PowerPoint 2010 (32-bit editions)
- Microsoft PowerPoint 2010 (64-bit editions)
- Microsoft Office 2004 for Mac
- Microsoft Office 2008 for Mac
- Microsoft Office for Mac 2011
- Open XML File Format Converter for Mac
- Microsoft PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 2
- Microsoft PowerPoint Viewer
- Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats Service Pack 2
- Microsoft PowerPoint Web App

Microsoft Security Bulletin 12: Microsoft Office
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Microsoft Office XP Service Pack 3
- Microsoft Office 2003 Service Pack 3
- Microsoft Office 2007 Service Pack 2
- Microsoft Office 2004 for Mac
- Microsoft Office 2008 for Mac
- Open XML File Format Converter for Mac

Microsoft Security Bulletin 13: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 14: Visual Studio and .NET Framework
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1
- Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1
- Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1
- Microsoft Visual Studio 2010
- Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package
- Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package

Microsoft Security Bulletin 15: Windows
Impact: Information Disclosure
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation not affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

Microsoft Security Bulletin 16: Windows
Impact: Remote Code Execution
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems

Microsoft Security Bulletin 17: Windows
Impact: Elevation of Privilege
Affected Software:
- Windows XP Service Pack 3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
- Windows Vista Service Pack 1 and Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 and Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems and Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for x64-based Systems and Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Windows Server 2008 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
- Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
- Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Server Core installation affected)
- Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1

การออกอัปเดทและการอัปเดทระบบ
ไมโครซอฟท์วางแผนที่จะออกแพตช์ของเดือนเมษายน 2554 ในวันอังคารที่ 12 (ตรงกับวันพุธที่ 13 ตามเวลาในประเทศไทย) ที่จะถึงนี้ โดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำการอัปเดทจากเว็บไซต์Microsoft Update ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทำการอัปเดทผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ WSUS สำหรับผู้ใช้แบบองค์กรที่มีการติดตั้งระบบ Windows Server Update Services ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

บทความโดย: Thai Windows Administrator Blog

Comment

Comment:

Tweet